برای مشاوره و سفارش کالای مورد نظر خود دکمه زیر را کلیک کنید

اتاق تمیز چیست؟

اتاق تمیز، محیط کنترل شده ایست که دارای سطح پایینی از آلاینده هایی مانند گرد و غبار، میکروب های موجود در هوا، ذرات آئروسل و انواع بخارات شیمیایی است. در این اتاق ها میزان آلاینده ها با تعداد ذرات در متر مکعب سنجیده می شوند.

در اتاق های تمیز تمهیدات و تجهیزاتی جهت کاهش آلودگی و کنترل پارامتر های محیطی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این نیرو های انسانی که در اتاق های تمیز مشغول فعالیت هستند، تحت کنترل پارامتر های آلودگی قرار گرفته و در این باره آموزش های لازم را فرا می گیرند.

جریان هوا در اتاق تمیز

جریان هوا در اتاق تمیز به نحوه توزیع هوای فیلتر شده در اتاق تمیز اشاره دارد. جریان هوا در کلین روم نقش مهمی در کنترل سطح آلودگی ذرات در اتاق ایفا می کند.

از نظر جریان هوا می توان اتاق های تمیز را به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1. کلین روم با جریان لامینار (یک سویه)

اتاق تمیز با جریان لامینار (یک سویه) نوع خاصی از اتاق تمیز است که در آن هوای فیلتر شده به صورت یک جریان مستقیم و پیوسته در یک مسیر از یک دریچه ورودی در یک طرف اتاق وارد می شود و از دریچه خروجی در طرف دیگر اتاق خارج می شود. این نوع جریان هوا باعث می شود که ذرات موجود در هوا در یک مسیر مستقیم حرکت کنند و از ناحیه کاری دور شوند.

کلین روم ها با جریان لامینار برای کاربردهایی که به کنترل دقیق آلودگی ذرات نیاز دارند، مانند تولید نیمه هادی ها، تجهیزات پزشکی و آزمایشات علمی، استفاده می شوند.

کلین روم با جریان لامینار (یک سویه)

ویژگی های اتاق تمیز با جریان لامینار (یک سویه)

 • جریان هوا یک سویه: هوای فیلتر شده در یک مسیر مستقیم از یک دریچه ورودی در یک طرف اتاق وارد می شود و از دریچه خروجی در طرف دیگر اتاق خارج می شود.
 • سرعت جریان هوا بالا: سرعت جریان هوا در اتاق های تمیز با جریان لامینار معمولاً بین 3 تا 5 متر بر ثانیه است.
 • فیلترهای با بازده بالا: فیلترهای با بازده بالا (HEPA یا ULPA) برای حذف ذرات معلق در هوا استفاده می شوند.
 • حفاظت از ناحیه کاری: ناحیه کاری اتاق تمیز معمولاً با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده می شود تا از ورود ذرات به ناحیه کاری جلوگیری شود.

مزیت های اتاق تمیز با جریان لامینار (یک سویه)

 • کنترل دقیق آلودگی ذرات: اتاق های تمیز با جریان لامینار می توانند سطح آلودگی ذرات را در حد بسیار پایینی کنترل کنند.
 • جریان هوا یک سویه: جریان هوا یک سویه باعث می شود که ذرات موجود در هوا در یک مسیر مستقیم حرکت کنند و از ناحیه کاری دور شوند.
 • سرعت جریان هوا بالا: سرعت جریان هوا بالا کمک می کند تا ذرات معلق در هوا به سرعت از اتاق خارج شوند.
 • فیلترهای با بازده بالا: فیلترهای با بازده بالا برای حذف ذرات معلق در هوا با اندازه های مختلف استفاده می شوند.
 • حفاظت از ناحیه کاری: ناحیه کاری اتاق تمیز معمولاً با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده می شود تا از ورود ذرات به ناحیه کاری جلوگیری شود.

معایب اتاق تمیز با جریان لامینار (یک سویه)

 • هزینه بالا: کلین روم ها با جریان لامینار معمولاً گران تر از اتاق های تمیز با جریان مغشوش هستند.
 • نیاز به نگهداری: کلین روم ها با جریان لامینار نیاز به نگهداری منظم دارند تا عملکرد آنها حفظ شود.
 • محدودیت در اندازه و شکل: کلین روم ها با جریان لامینار معمولاً برای کاربردهایی با اندازه و شکل محدود مناسب هستند.

2. اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه)

کلین روم با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه) نوع خاصی از اتاق تمیز است که در آن هوای فیلتر شده به صورت یک جریان آشفته در اتاق جریان می یابد. این نوع جریان هوا باعث می شود که ذرات موجود در هوا در تمام نقاط اتاق پخش شوند.

اتاق های تمیز با جریان غیر لامینار برای کاربردهایی که به کنترل دقیق آلودگی ذرات نیاز ندارند، مانند تولید داروها، مواد غذایی و محصولات آرایشی، استفاده می شوند.

ویژگی های اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه)

 • جریان هوا غیر لامینار: هوای فیلتر شده به صورت یک جریان آشفته در اتاق جریان می یابد.
 • سرعت جریان هوا پایین تر: سرعت جریان هوا در اتاق های تمیز با جریان غیر لامینار معمولاً بین 0.5 تا 2 متر بر ثانیه است.
 • فیلترهای با بازده متوسط: فیلترهای با بازده متوسط (MERV) برای حذف ذرات معلق در هوا استفاده می شوند.
 • حفاظت کمتر از ناحیه کاری: ناحیه کاری کلین روم معمولاً با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده نمی شود.

مزیت های اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه)

 • هزینه کمتر: اتاق های تمیز با جریان غیر لامینار معمولاً ارزان تر از اتاق های تمیز با جریان لامینار هستند.
 • نیاز به نگهداری کمتر: کلین روم ها با جریان غیر لامینار نیاز به نگهداری کمتری دارند تا عملکرد آنها حفظ شود.
 • محدودیت کمتر در اندازه و شکل: اتاق های تمیز با جریان غیر لامینار معمولاً برای کاربردهایی با اندازه و شکل بزرگ مناسب هستند.

معایب اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه)

 • کنترل کمتر آلودگی ذرات: اتاق های تمیز با جریان غیر لامینار نمی توانند سطح آلودگی ذرات را در حد اتاق های تمیز با جریان لامینار کنترل کنند.
 • جریان هوا غیر لامینار: جریان هوا غیر لامینار ممکن است باعث اختلال در فرآیندهای تولید شود.
 • نیاز به محافظت از ناحیه کاری: ناحیه کاری اتاق تمیز باید با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده شود تا از ورود ذرات به ناحیه کاری جلوگیری شود.

انتخاب نوع کلین روم به عوامل مختلفی از جمله کلاس آلودگی، کاربرد و بودجه بستگی دارد.

اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه)
کلین روم با جریان مخلوط

اتاق تمیز با جریان مخلوط نوع خاصی از کلین روم است که در آن جریان هوا به صورت ترکیبی از جریان لامینار و غیر لامینار است. این نوع جریان هوا معمولاً برای کاربردهایی استفاده می شود که به کنترل متوسط آلودگی ذرات نیاز دارند، مانند تولید لوازم آرایشی، محصولات غذایی و داروهای انسانی.

ویژگی های اتاق تمیز با جریان مخلوط

 • جریان هوا مخلوط: جریان هوا به صورت ترکیبی از جریان لامینار و غیر لامینار است.
 • سرعت جریان هوا متوسط: سرعت جریان هوا در اتاق های تمیز با جریان مخلوط معمولاً بین 1 تا 3 متر بر ثانیه است.
 • فیلترهای با بازده متوسط: فیلترهای با بازده متوسط (MERV) برای حذف ذرات معلق در هوا استفاده می شوند.
 • حفاظت نسبی از ناحیه کاری: ناحیه کاری اتاق تمیز معمولاً با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده می شود تا از ورود ذرات به ناحیه کاری جلوگیری شود.

مزیت های اتاق تمیز با جریان مخلوط

 • کنترل متوسط آلودگی ذرات: اتاق های تمیز با جریان مخلوط می توانند سطح آلودگی ذرات را در حد متوسط کنترل کنند.
 • جریان هوا مخلوط: جریان هوا مخلوط می تواند باعث کاهش اختلال در فرآیندهای تولید شود.
 • هزینه کمتر: اتاق های تمیز با جریان مخلوط معمولاً ارزان تر از اتاق های تمیز با جریان لامینار هستند.
 • نیاز به نگهداری کمتر: اتاق های تمیز با جریان مخلوط نیاز به نگهداری کمتری دارند تا عملکرد آنها حفظ شود.

معایب اتاق تمیز با جریان مخلوط

 • کنترل کمتر آلودگی ذرات: اتاق های تمیز با جریان مخلوط نمی توانند سطح آلودگی ذرات را در حد اتاق های تمیز با جریان لامینار کنترل کنند.
 • نیاز به محافظت از ناحیه کاری: ناحیه کاری اتاق تمیز باید با صفحات یا پرده های محافظ پوشانده شود تا از ورود ذرات به ناحیه کاری جلوگیری شود.

انتخاب نوع اتاق تمیز به عوامل مختلفی از جمله کلاس آلودگی، کاربرد و بودجه بستگی دارد.

انتخاب نوع جریان اتاق های تمیز با توجه به درجه تمیزی و کاربرد مورد نظر صورت می گیرد. اتاق های تمیز با جریان لامینار یا یک سویه کلاس بالاتر و یا به عبارتی اتاق های تمیز با درجه تمیزی بالاتری را فراهم می سازند درنتیجه در صنایع حساس تر به آلودگی های ذره ای و میکروبی از این نوع اتاق تمیز استفاده می نمایند.

ملزومات اتاق تمیز

همانطور که پیش از این گفتیم، در اتاق های تمیز تجهیزات خاصی تعبیه می شود که بتوانند به طور دقیق انواع آلاینده ها را تشخیص و آن ها را از محیط دور کنند. در ادامه با این تجهیزات به طور کامل آشنا خواهید شد:

 • دیواره کلین روم

اولین و مهم ترین ویژگی برای دیوار اتاق های تمیز، قابل شست و شو بودن آن است. علاوه بر این، دیوار های اتاق تمیز باید به گونه ای باشند که ذرات و آلاینده های محیطی را به راحتی جذب نکنند. سطح دیوار ها نیز باید کاملا صاف باشد.

جنس دیوار اتاق های تمیز باید ساندویچ پنل باشد. همچنین دیوار بسیاری از این اتاق ها توسط شیشه های مخصوص طراحی شده است.

در طراحی دیوار اتاق تمیز، معمولا از قطعات منحنی از جنس PVC یا آلومینیوم استفاده می شود. این قطعات از تجمع آلودگی و ذرات در این نواحی جلوگیری می کند.

ملزومات اتاق تمیز

 • درب و پنجره اتاق های تمیز

اتاق تمیز دارای پنجره های متعدد به بیرون و به سایر اتاق های دیگر است. این پنجره ها باید به گونه ای باشند. درب اتاق های تمیز یکی از اجزای اصلی آن بوده و طراحی و ساخت و نصب آن نیازمند تخصص و تجربه می باشد. درب ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که علاوه بر مقاومت بالا هم باد با دیواره ها باشند و محل تجمع ذرات و آلودگی نگردند.

پنجره های کلین روم معمولاً دو جداره بوده و ضخامت آنها با توجه به نوع پانل ها انتخاب میگردد.پنجره های این اتاق ها نیز باید به گونه ای طراحی، ساخته و نصب گردند که هم باد با دیواره ها باشند.

 • کفپوش اتاق های تمیز

کفپوش از مهم ترین اجزاء اتاق تمیز است که باید از طراحی و ویژگی های خاص برخوردار باشد. در گذشته کف اتاق های تمیز از انواع سرامیک و کاشی پوشیده می شد، اما در حال حاضر دو نوع کفپوش برای استفاده از اتاق تمیز وجود دارد: کفپوش ماژولار و کفپوش وینیل.

کفپوش های ماژولار بسیار باکیفیت بوده و امکان ریزش در آن وجود ندارد. علاوه بر این قابل گسترش است. نظافت و تمیز کردن این نوع کفپوش نیز بسیار راحت است. در مقابل کفپوش های وینیل می توانند فضایی صاف،  تمیز و بدون درز با دیوار ایجاد کنند.

 • کرو و کنج اتاق های تمیز

در محل اتصال دیوارها به سقف، دیوارها به کف و دیوارها به یکدیگر از قطعات و اتصالات منحنی شکل استفاده میگردد تا از انباشت آلودگی و نشست ذرات جلوگیری به عمل بیاید. جنس این قطعات معولاٌ پی وی سی یا آلومینیم می باشد.

در تمامی گوشه های اتاق تمیز از قطعه ای آلومینیومی به نام کرو آلومینیومی استفاده می شود. سطح این کرو با دیواره ها و کف اتاق در تماس است. این قطعه با چسب های سیلیکونی به کف و دیوار ها می چسبد. با استفاده از این کروها دیگر هیچ محلی برای تجمع ریز گردها و آلودگی ها وجود ندارد.

 

سیستم تهویه اتاق تمیز

 

 • فیلتراسیون اتاق تمیز

منابع تصفیه هوا از مهم ترین تجهیزات اتاق های تمیز هستند. این فیلتر ها وظیفه جداسازی ذرات هوا را بر عهده دارند. فیلتر هپا و ULPA بیشترین کاربرد را در اتاق های تمیز دارند.

 • اگزاست فن

اگزاست فن یکی دیگر از تجهیزات مهم برای کنترل ورود و خروج هوا به اتاق تمیز است. هوا از سقف یا دیگر مناطق مرتفع وارد اتاق شده و به وسیله اگزاست فن از اتاق خارج می شود. اگزاست فن می تواند در مواقعی هوا را به طور کامل از اتاق خارج کند.

 • دوش هوا

برای ورود افراد و کالاها به اتاق تمیز از دوش هوا استفاده می شود. افراد یا کالا هایی که قصد داخل شدن به اتاق را دارند، در معرض فشار هوای بالا قرار می گیرند تا از تمامی ذرات معلق پاک شوند.

 • هواساز هایژنیک

از این هواساز جهت تولید حجم بسیار بالایی از هوای تصفیه شده در سالن ها و اتاق های تمیز استفاده می شود. از هواساز هایژنیک در سالن های بزرگ تولیدی و صنعتی بهره می گیرند.

 

اتاق توزین یکی از تجهیزات اتاق تمیز

 

 • اتاق توزین

اتاق توزین فضایی تمیز است که در آن هوا از بالا به پایین جریان دارد که در این صورت ذرات معلق به سمت فیلترها جذب می شود. در نتیجه نیرو انسانی یا انواع اجسام، عاری از آلودگی می شوند.

 • پس باکس

پس باکس یکی از لوازم حمل و نقل در کلین روم است. در واقع از این وسیله برای جا به جایی مواد و متریال بین دو فضای تمیز استفاده می شود.

 • سیستم تهویه اتاق تمیز

سیستم تهویه کلین روم مهمترین جزء بوده و وظیفه تامین هوای عاری از آلودگی ذره ای و میکروبی و همچنین سرمایش و گرمایش هوای اتاق های تمیز را برعهده دارد از اجزای اصلی سیستم تهویه اتاق تمیز می توان به هواساز، فن فیلتر یونیت، فیلتر باکس و کانال اشاره نمود.

استاندارهای ساخت اتاق تمیز

استانداردهای ساخت اتاق تمیز به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که باید در طراحی و ساخت اتاق تمیز رعایت شوند. این استانداردها به منظور کنترل سطح آلودگی ذرات در اتاق تمیز و تضمین کیفیت محصولات و فرآیندهای تولید شده در این اتاق ها تدوین شده اند.

طبقه-بندی-بر-اساس-نوع-کاربری-و-محصولات

استانداردهای اتاق تمیز معمولا بر حسب تمیزی هوا است. طبقه بندی های مختلفی برای این استاندارد ها وجود دارد که در ادامه هر کدام را معرفی می کنیم:

 • ISO 14644-1

استاندارد ISO 14644-1 یک استاندارد بین المللی است که برای طبقه بندی اتاق های تمیز بر اساس غلظت ذرات معلق در هوا استفاده می شود. این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر شده است.

طبق استاندارد ISO 14644-1، کلین روم ها به 9 کلاس تقسیم می شوند:

 • کلاس 1: کمترین میزان آلودگی ذرات
 • کلاس 2: میزان آلودگی ذرات کمتر از کلاس 1
 • کلاس 9: بیشترین میزان آلودگی ذرات

برای هر کلاس، حداکثر تعداد ذرات معلق در هوا با قطرهای مختلف مشخص شده است. به عنوان مثال، در کلاس 1، حداکثر تعداد ذرات معلق در هوا با قطر 0.5 میکرومتر در هر متر مکعب 1 ذره است.

استاندارد ISO 14644-1 همچنین الزامات طراحی، ساخت و نگهداری اتاق های تمیز را مشخص می کند. این الزامات به منظور اطمینان از اینکه اتاق های تمیز می توانند سطح آلودگی ذرات مورد نیاز را حفظ کنند، طراحی شده اند.

برای کسب گواهینامه ISO 14644-1، اتاق تمیز باید توسط یک آزمایشگاه مستقل مورد آزمایش قرار گیرد. آزمایشگاه مستقل غلظت ذرات معلق در هوا در کلین روم را اندازه گیری می کند و نتیجه آزمایش را با الزامات استاندارد ISO 14644-1 مقایسه می کند. اگر غلظت ذرات معلق در هوا در اتاق تمیز با الزامات استاندارد مطابقت داشته باشد، اتاق تمیز گواهینامه ISO 14644-1 را دریافت می کند.

 • استاندارد فدرال 209

استاندارد فدرال 209 اتاق تمیز یک استاندارد صنعتی است که برای تعیین کلاس های آلودگی هوا در اتاق های تمیز استفاده می شود. این استاندارد توسط اداره استانداردهای ملی ایالات متحده (NIST) منتشر شده است.

استاندارد فدرال 209 اتاق تمیز بر اساس تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر در هر فوت مکعب از هوا طبقه بندی می کند. کلاس های آلودگی از 1 تا 1000000 متغیر است، که به ترتیب نشان دهنده کمترین و بیشترین آلودگی هوا است.

کلاس های آلودگی اتاق تمیز بر اساس استاندارد فدرال 209

کلاس تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر در هر فوت مکعب
1 100 یا کمتر
10 10000 یا کمتر
100 100000 یا کمتر
1000 1000000 یا کمتر
10000 10000000 یا کمتر
100000 100000000 یا کمتر
1000000 1000000000 یا کمتر

مزیت های استاندارد فدرال 209 اتاق تمیز:پ

 • یک استاندارد صنعتی پذیرفته شده به طور جهانی است.
 • یک روش قابل اعتماد برای تعیین کلاس های آلودگی هوا در اتاق های تمیز فراهم می کند.
 • به صنعت کمک می کند تا محصولات و خدمات با کیفیت بالا تولید کند.

معایب استاندارد فدرال 209 اتاق تمیز

 • فقط بر اساس تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر است.
 • برای کاربردهایی که به کنترل ذرات با اندازه های دیگر نیاز دارند، مناسب نیست.
 • استاندارد 14644

استاندارد فدرال 14644 یک استاندارد بین المللی برای اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده مرتبط است. این استاندارد توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) و سایر سازمان های دولتی و خصوصی در سراسر جهان پذیرفته شده است.

استاندارد فدرال 14644 اتاق های تمیز را بر اساس تعداد ذرات معلق در هوا در حجم مشخصی از هوا طبقه بندی می کند. کلاس های اتاق تمیز از 1 تا 1000000 متغیر است، به این معنی که کلاس 1 دارای کمترین آلودگی ذرات و کلاس 1000000 دارای بیشترین آلودگی ذرات است.

ویژگی های استاندارد فدرال 14644 اتاق تمیز

 • طبقه بندی اتاق های تمیز بر اساس تعداد ذرات معلق در هوا
 • استانداردهای طراحی و ساخت اتاق های تمیز
 • استانداردهای تهویه و فیلتراسیون اتاق های تمیز
 • استانداردهای عملیات و نگهداری اتاق های تمیز

مزیت های استفاده از استاندارد فدرال 14644 اتاق تمیز

 • اطمینان از کیفیت و ایمنی محصولات و فرآیندها
 • کاهش خطر آلودگی
 • بهبود بهره وری
 • کاهش هزینه ها

کاربردهای استاندارد فدرال 14644 اتاق تمیز

 • تولید داروها و محصولات پزشکی
 • تولید نیمه هادی ها و تجهیزات الکترونیکی
 • تولید غذا و محصولات غذایی
 • تولید آرایشی و بهداشتی
 • تولید محصولات صنعتی
 • استاندارد GMP

استاندارد GMP اتاق تمیز معمولاً بر اساس یکی از استانداردهای زیر است:

 • استاندارد ISO 14644-1: این استاندارد بین المللی الزامات و دستورالعمل هایی را برای طبقه بندی اتاق های تمیز بر اساس غلظت ذرات معلق در هوا ارائه می دهد.
 • استاندارد 209E: این استاندارد ایالات متحده الزامات و دستورالعمل هایی را برای طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری اتاق های تمیز برای تولید محصولات دارویی ارائه می دهد.
 • استاندارد PIC/S GMP: این استاندارد بین المللی الزامات و دستورالعمل هایی را برای تولید محصولات دارویی ارائه می دهد که شامل الزامات خاصی برای اتاق های تمیز نیز می شود.

استاندارد GMP اتاق تمیز شامل الزامات زیر است:

 • طراحی: اتاق های تمیز باید به گونه ای طراحی شوند که از ورود ذرات، میکروارگانیسم ها و سایر آلودگی ها به داخل اتاق جلوگیری شود.
 • ساخت: اتاق های تمیز باید با استفاده از مواد و روش های ساخت مناسب ساخته شوند تا از عملکرد و دوام آنها اطمینان حاصل شود.
 • عملیات: اتاق های تمیز باید به گونه ای عملیاتی شوند که سطح آلودگی ذرات در حد مطلوب کنترل شود.
 • نگهداری: کلین روم ها باید به طور منظم نگهداری شوند تا عملکرد آنها حفظ شود.

برخی از الزامات خاص استاندارد GMP اتاق تمیز عبارتند از:

 • اتاق های تمیز باید دارای سیستم تهویه مطبوع باشند که بتواند هوای فیلتر شده را با سرعت و فشار مناسب در اتاق توزیع کند.
 • اتاق های تمیز باید دارای سیستم کنترل آلودگی باشند که بتواند ورود ذرات، میکروارگانیسم ها و سایر آلودگی ها به داخل اتاق را کنترل کند.
 • کارکنان اتاق تمیز باید از لباس محافظ مناسب استفاده کنند تا از ورود آلودگی به داخل اتاق جلوگیری شود.
 • تجهیزات و مواد موجود در اتاق تمیز باید به گونه ای نگهداری شوند که از آلودگی آنها جلوگیری شود.

رعایت استاندارد GMP اتاق تمیز برای تولید محصولات دارویی و بهداشتی ضروری است. این استاندارد به منظور اطمینان از تولید محصولات با کیفیت بالا و ایمن طراحی شده است.

 

کاربردهای اتاق تمیز در صنایع مختلف

 

ولیدیشن اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز فرآیندی است که برای اطمینان از اینکه یک اتاق تمیز مطابق با الزامات طراحی و عملکرد خود است، انجام می شود. هدف ولیدیشن اتاق تمیز، اطمینان از اینکه اتاق تمیز قادر به تولید محصول یا ارائه خدماتی است که از نظر کیفیت و ایمنی مورد نیاز است.

ولیدیشن در واقع همان اعتبار سنجی کلین روم ها است. در اعتبار سنجی، تمام تجهیزات اتاق تمیز مورد بررسی قرار می گیرند و کاربرد دقیق آن ها مشخص می شود. در واقع با کمک ولیدیشن، مشخص می شود که اتاق تمیز بر اساس استاندارد های مربوطه طراحی شده است یا خیر.

پایش اتاق تمیز

پایش اتاق تمیز به معنای جمع آوری مداوم اطلاعات و داده ها در مورد شرایط محیطی اتاق تمیز است. این اطلاعات برای اطمینان از اینکه اتاق تمیز مطابق با الزامات طراحی و عملکرد است، استفاده می شود.

پارامترهای مختلفی که باید در اتاق های تمیز پایش شوند عبارتند از:

 • ذرات معلق در هوا: این پارامتر مهم ترین پارامتر در اتاق های تمیز است و برای تعیین کلاس اتاق تمیز استفاده می شود.
 • دما و رطوبت: این پارامترها بر کیفیت محصول تولیدی در اتاق تمیز تأثیر می گذارند.
 • فشار: این پارامتر برای جلوگیری از ورود آلودگی از مناطق با کلاس تمیز پایین تر به مناطق با کلاس تمیز بالاتر استفاده می شود.
 • جریان هوا: این پارامتر برای اطمینان از اینکه ذرات معلق در هوا در سراسر اتاق تمیز به طور مساوی توزیع می شوند، استفاده می شود.
 • ارتعاش: این پارامتر می تواند بر کیفیت محصول تولیدی در اتاق تمیز تأثیر بگذارد.

روش های مختلفی برای پایش اتاق های تمیز وجود دارد. رایج ترین روش ها عبارتند از:

پایش دستی

در این روش، اپراتور به طور دستی پارامترهای مختلف را اندازه گیری می کند. این روش می تواند پرهزینه و زمان بر باشد.

پایش خودکار

در این روش، از تجهیزات خودکار برای اندازه گیری پارامترهای مختلف استفاده می شود. این روش می تواند دقیق تر و مقرون به صرفه تر از روش دستی باشد.

پایش اتاق تمیز یک فرآیند مهم است که برای اطمینان از کیفیت محصول تولیدی در اتاق تمیز ضروری است. با پایش منظم اتاق تمیز، می توان از بروز آلودگی و سایر مشکلات جلوگیری کرد و کیفیت محصول تولیدی را تضمین کرد.

پایش اتاق تمیز

تست های کلین روم

تست های اتاق تمیز به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • تست های اولیه
 • تست های دوره ای

تست های اولیه

تست های اولیه در زمان ساخت یا بازسازی اتاق تمیز انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که اتاق مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه است. این تست ها معمولاً توسط یک شرکت مستقل انجام می شود و شامل موارد زیر هستند:

 • تست شمارش ذرات معلق در هوا
 • تست جریان هوا
 • آزمایش اختلاف فشار هوا
 • تست نشتی فیلتر
 • تست تجسم جریان هوا

تست شمارش ذرات معلق در هوا

این تست برای تعیین تعداد و اندازه ذرات معلق در هوا انجام می شود. ذرات معلق در هوا به دو دسته تقسیم می شوند:

 • ذرات ناخواسته: این ذرات شامل ذرات گرد و غبار، مو، پوست، و سایر مواد آلاینده هستند.
 • ذرات میکروبی: این ذرات شامل باکتری ها، ویروس ها، و سایر میکروارگانیسم ها هستند.

تست شمارش ذرات معلق در هوا معمولاً با استفاده از یک دستگاه شمارنده ذرات انجام می شود. این دستگاه یک پرتو نور را به هوا می تاباند و تعداد ذرات معلق در مسیر پرتو را اندازه گیری می کند.

تست جریان هوا

این تست برای تعیین توزیع جریان هوا در اتاق تمیز انجام می شود. جریان هوا در اتاق تمیز باید به گونه ای باشد که ذرات معلق را به سمت خروجی هوا هدایت کند. تست جریان هوا معمولاً با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری جریان هوا انجام می شود. این دستگاه سرعت و جهت جریان هوا را در نقاط مختلف اتاق اندازه گیری می کند.

آزمایش اختلاف فشار هوا

این تست برای تعیین اختلاف فشار هوا بین اتاق تمیز و محیط اطراف آن انجام می شود. اختلاف فشار هوا باید به گونه ای باشد که از ورود ذرات ناخواسته از محیط اطراف به اتاق تمیز جلوگیری کند.

آزمایش اختلاف فشار هوا معمولاً با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری فشار انجام می شود. این دستگاه اختلاف فشار هوا را بین دو نقطه از اتاق تمیز و محیط اطراف آن اندازه گیری می کند.

تست نشتی فیلتر

این تست برای تعیین میزان نشتی فیلترهای اتاق تمیز انجام می شود. فیلترهای اتاق تمیز باید از ورود ذرات ناخواسته به اتاق تمیز جلوگیری کنند.

تست نشتی فیلتر معمولاً با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری نشتی فیلتر انجام می شود. این دستگاه میزان نشتی فیلتر را با اندازه گیری میزان ذرات معلق در هوا در پشت فیلتر اندازه گیری می کند.

تست تجسم جریان هوا

این تست برای مشاهده توزیع جریان هوا در اتاق تمیز انجام می شود. این تست می تواند به شناسایی مناطقی از اتاق که جریان هوا در آن ها ضعیف است کمک کند.

تست تجسم جریان هوا معمولاً با استفاده از یک ماده فلورسنت یا یک دستگاه تصویربرداری جریان هوا انجام می شود. این مواد یا دستگاه ها جریان هوا را در اتاق تمیز قابل مشاهده می کنند.

تست های دوره ای

تست های دوره ای برای اطمینان از اینکه اتاق تمیز همچنان مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه است انجام می شود. این تست ها معمولاً توسط خود صاحب اتاق تمیز انجام می شود و شامل موارد زیر هستند:

 • تست شمارش ذرات معلق در هوا: این تست باید حداقل هر سه ماه یک بار انجام شود.
 • تست جریان هوا: این تست باید حداقل هر شش ماه یک بار انجام شود.

علاوه بر این تست ها، تست های دیگری نیز ممکن است برای اتاق های تمیز با کاربردهای خاص مورد نیاز باشد. به عنوان مثال، اتاق های تمیز که برای تولید محصولات دارویی استفاده می شوند باید به طور منظم از نظر آلودگی میکروبی نیز آزمایش شوند.

کاربردهای اتاق تمیز در صنایع مختلف

اتاق های تمیز عملاً در هر صنعتی که ذرات ریز بتوانند بر روند تولید تأثیر منفی بگذارند، استفاده می شود و به طور گسترده در صنایعی مانند ساخت نیمه هادی ها، بیوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی، علوم زیستی و همچنین تولید فرآیند های حیاتی رایج در هوافضا، اپتیک، ارتش و وزارت انرژی استفاده می شوند.

 • داروسازی

داروسازی از صنایع تولیدی مهم است که به کلین روم نیاز دارد. اگر چنانچه روند تولید دارو در محیطی که شامل انواع آلودگی است انجام شود، سلامت جسمانی مصرف کنندگان به خطر می افتد.

 • صنایع غذایی

استفاده از اتاق های تمیز در صنایع غذایی و بسته بندی آن ها به منظور جلوگیری از ورود انواع آلودگی و میکروب بسیار حائز اهمیت است.

 • الکترونیک

تهیه ایمن وسایل الکترونیک بسیار مهم است. اگر گرد و غبار یا سایر آلودگی ها روی دستگاه های الکترونیکی قرار بگیرد، سبب اتصالات کوتاه و آتش سوزی می شود.

 • بیمارستان

اتاق های تمیز بیمارستان یک محیط کاملا کنترل شده از آلودگی هاست که اغلب در بخش های جراحی استفاده می شوند. وجود این محیط برای کنترل ذرات و میکروارگانیسم ‌های موجود در هوا ضروری است.

جمع بندی کلی از مطالب

تا به اینجا با ضرورت وجود کلین روم از در صنایع مختلف آشنا شدید. ساخت اتاق های تمیز از حساسیت بالایی برخوردار است و باید در طراحی آن از بهترین وسایل استفاده شود.

اتاق تمیز اکیاس با استفاده از نیرو های توانمند و با بهره گیری از فناوری های روز دنیا ساخته شده و مطابق با استاندارد های صنایع هدف است. ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز را با توجه به حساسیت و درجه بالای اهمیت، به متخصصان ما در اکیاس واگذار کنید.

کلین روم های ساخته شده توسط اتاق تمیز اکیاس

اتاق تمیز 1 اتاق تمیز 2

اتاق تمیز 3 اتاق تمیز 4

اتاق تمیز 5 اتاق تمیز 6

3 reviews for اتاق تمیز چیست؟

 1. علی

  سلام چقدر طول میکشه تا ساخت و طراحی اتاق تمیز آماده بشه؟

  • admina

   سلام جهت مشاوره رایگان با شماره 56871124-021 تماس بگیرید

 2. علی

  ممنون میشم راهنمایی کنید

 3. زهرا

  سلام استانداردهای اتاق تمیز رو کامل تر توضیح میدید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات

هواساز هایژنیک

هواساز های هایژنیک دستگاه‌های سیستم مرکزی هستند که در بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، صنایع داروسازی و مناطق استریل مشابه کاربرد دارند. از این دستگاه‌ها به منظور انجام تهویه، گرمایش، سرمایش و فیلتراسیون چندسطحی استفاده می‌شود. هواساز هایژنیک قادر است هوایی کاملا استریل تامین کند که تا ۹۹.۹۹ درصد عاری از ذرات آلاینده است. گروه صنعتی اکیاس وطن این امکان را فراهم کرده است تا شما بتوانید هواساز هایژنیک مورد نظر خود را در همین صفحه سفارش بدهید.

تجهیزات تمیزسازی اتاق تمیز

تجهیزات تمیزسازی اتاق تمیز به گونه ای طراحی شده اند که با حداقل ایجاد ذرات، اتاق ها را تمیز کنند.

پنجره بازدید اتاق تمیز

پنجره بازدید اتاق تمیز قبل از این که بگوییم پنجره بازدید اتاق تمیز چیست، بگذارید یک سوال اساسی بپرسیم: آیا

درب اتاق تمیز

معرفی درب کلین روم اتاق تمیز محیطی کنترل شده است که در آن تحقیقات صنعتی و علمی انجام می شود

کرو، کرنر و اتصالات

جهت جلوگیری از انباشت گرد و غبار و همچنین تسهیل فرآیند تمیزسازی محل اتصال دیوارها به یکدیگر، دیوار به کف

روشنایی اتاق تمیز

روشنایی اتاق تمیز می تواند در کاهش آلایندگی های محیطی تاثیر گذار باشد. البته به شرطی که از سیستم های

ساعت اتاق تمیز

ساعت اتاق تمیز یا clean room clock، ساعت مخصوصی است که برای استفاده در اتاق های تمیز طراحی شده است.

تلفن اتاق تمیز

تلفن اتاق تمیز، تلفنی است که برای برقراری ارتباط در داخل اتاق تمیز یا کلین روم استفاده می شود. طراحی

سیستم اینترلاک درب

سیستم های اینترلاک برای تامین ایمنی، کارآمدی و راحتی در باز و بسته شدن درب ها در یک محیط کنترل

دراپ دان درب

دراپ دان درب اتاق تمیز یک سیستم هوابندی است که برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و آلودگی از

پلنوم باکس

مطابق با اختراع حاضر، پلنوم باکس اتاق تمیز ساخته شده است. این پلنیوم اتاق تمیز شامل یک بدنه پلنوم مستطیلی

فیلتر باکس

دریچه های ورودی، دریچه‌های خروجی و دریچه های برگشت هوای مورد استفاده در اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که به خوبی هوابند شده و همچنین بدون درز باشند. دریچه های ورودی هوا باید قادر باشند هوا را به خوبی و در جهت مناسب در اتاق تمیز توزیع نمایند. فیلتر باکس ها در سقف اتاق تمیز کار گذاشته شده و با توجه به نوع کاربرد اتاق تمیز و کلاس اتاق تمیز در آن ها از فیلترهای هپا یا اپا استفاده می گردد. فیلتر باکس ها شامل پلونوم باکس، فیلتر، داکت ورودی و دیفیوزر سقفی می باشند. جنس فیلترباکس معمولا از گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک و یا استنلس استیل می باشد.

پس ترو

پس ترو جهت انتقال کالا،مواد اولیه، مواد بسته بندی ، محصولات نهایی،ضایعات و … مابین فضاهای با درجه تمیزی یکسان

دوش هوا اتاق تمیز

یکی از تجهیزات اتاق تمیز دوش هوا (ایرشاور) می باشد که در ورودی اتاق های تمیز نصب می گردد و وظیفه به حداقل رساندن ذرات نشسته بر روی لباس پرسنل را بر عهده دارد.

زمانی که پرسنل اتاق تمیز قصد ورود به اتاق تمیز را داشته باشند ابتدا درب دوش هوا (ایرشاور) را باز کرده و وارد کابین دوش هوا (ایرشاور) می گردند و هنگامی که فرد در کابین دوش هوا (ایرشاور) قرار گرفت سنسور دید نفر حضور شخص را تشخیص داده و هر دو درب قفل می گردد و سپس شروع بکار کرده و باد با سرعت بیشتر از 25 متر بر ثانیه از طریق نازل های تعبیه شده در طرفین و بالای کابین بر روی لباس پرسنل دمیده می شود.

زمان کارکرد دوش هوا قابل تنظیم بوده و از 999-1 ثانیه قابل تغییر می باشد. همچنین نازل های تعبیه شده در دوش هوا (ایرشاور) قابلیت تنظیم زاویه پرتاب باد در 360 درجه را دارا می باشد که باعث افزایش کارایی دوش هوا (ایرشاور) می گردد.

دوش هوا مجهز به دو بستر فیلتر شامل G4 و H13 /H14 می باشد که می تواند بر اساس نوع سفارش و کاربرد نیز تغییر نماید.

از اجزای اصلی دوش هوا می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- کابین دوش هوا (ایرشاور) 2-درب 3-نازل پرتاب باد 4- سنسور دید نفر 5- سیستم کنترل و مانیتورینگ 6- پیش فیلتر و فیلتر هپا 7- روشنایی 8- سیستم اینترلاک 9- نمایشگر وضعیت دربها 10- کلیدامرجنسی

پس باکس

پس باکس یکی از ضروری ترین تجهیزات اتاق تمیز می باشد، که از آن جهت ورود یا خروج کالا به

فن فیلتر یونیت

وظیفه فن فیلتریونیت ها تامین هوای عاری از ذره برای اتاق تمیز می باشد. فن فیلتریونیت ها جایگزین بسیار مناسبی برای هواساز در اتاق های تمیز با متراژ پائین می باشند. فن فیلتر یونیت ها به طور وسیعی در اتاق های تمیز پرتابل/ سافت وال مورد استفاده قرار میگیرند فن فیلتریونیت ها متشکل از 5 جز اصلی از جمله : 1- باکس(براساس نوع کاربرد از جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک/استنلس استیل 304) 2- پیش فیلتر 3- فیلترهای با بازدهی بالا(فیلتراپا،هپا،الپا) 4- موتورفن (براساس نوع کاربرد موتورفن تک فاز و یا سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد). 5-دریچه(براساس نوع کاربردازدریچه لامینار ویا دیفیوزر استفاده میگردد).

بوت و کاور کفش

بوت و کارو کفش اتاق تمیز کلین روم یا همان اتاق تمیز، محیط حساس و تمیزی است که باید برای جلوگیری

لباس اتاق تمیز

از آن جایی که اتاق های تمیز بر اساس سطح پاکیزگی آن ها دسته بندی می شوند، لباس اتاق تمیز

ترولی شستشو

ترولی شستشو اتاق تمیز ترولی شستشو یکی از مهم ترین تجهیزات اتاق تمیز است که برای انتقال کالا و لوازم

تی مخصوص اتاق تمیز

تی مخصوص اتاق تمیز یکی از تجهیزات پر کاربرد در کلین روم ها است. این محصولات در تمیزکاری کلین روم

دستمال شستشو اتاق تمیز

دستمال شستشو اتاق تمیز از دسته لوازم مورد نیاز به شمار می‌رود که برای پاکیزگی اتاق های تمیز و سایر

کمد استیل

کمد استیل اتاق تمیز یک نوع کمد است که برای استفاده در اتاق های تمیز طراحی شده است. این کمد

بنچ استیل

بنچ به عنوان یک جدا کننده در ورودی اتاق های تمیز و ایرلاک ها مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به محل استفاده ونوع کاربرد آن طراحی و ساخته میشوند بنچ ها بطور سفارشی و در ابعاد و اندازه های مختلف قابلیت ساخت دارند

جنس بنچ ها اغلب از استیل 304 و استیل 316 می باشد.

میز و صندلی استیل

میز و صندلی استیل اتاق تمیز از جمله تجهیزات مهمی هستند که در اتاق های تمیز مورد استفاده قرار می

سنسور فشار و دما

سنسور فشار و دما اتاق تمیز یکی از مهم‌ترین تجهیزات اتاق تمیز است که برای نظارت بر شرایط محیطی اتاق

کنترل و مانیتور اتاق تمیز

کنترل و مانیتور اتاق تمیز یک فرآیند ضروری است که به اطمینان از کیفیت هوا در اتاق تمیز کمک می

آخرین مقالات

اتاق تمیز

اتاق تمیز چیست؟